PRODI S1 TEKNIK INDUSTRI

M. ADHI PRASNOWO

MOCHAMMAD ANSHORI

NURUL AZIZA

GUSTI ADRIANSYAH

IKA WIDYA ARDHYANI

DINI RETNOWATI

AHMAD FATIH FUDHLA

PRODI S1 TEKNIK INFORMATIKA

ISTUROM ARIF

KHAIRIL ANAM

BAYU CHARISMA PUTRA

DHOFIRUL YAHYA

SEHMAN

Prodi D3 Teknik Komputer

MOCH. HATTA

R DION HANDOYO ONTOSENO

Prodi S1 Desain Komunikasi Visual

AHSAN MUAFA

ASRI DWI PUSPITA

ERNAWATI

SEHMAN

Prodi S1 Teknik Mesin

MOCHAMAD CHOIFIN

WIJI LESTARININGSIH

SUBAGYO

EDDY GUNAWAN

Dony Perdana

YUNITA NUR AFIFAH

Prodi D3 Teknologi Lab Medik

KHOIRUL NGIBAD

DHEASY HERAWATI

SITI NUR HUSNUL YUSMIATI

ANTON YUNTARSO

ANDITA AYU MANDASARI

FAJAR RACHMAD DWI MIARSA

INTAN CHAIRUN NISA

Prodi D4 Teknologi Lab Medik

EVY RATNASARI EKAWATI

LILLA PUJI LESTARI

MUHAMMAD SUNGGING PRADANA

SETYO DWI SANTOSO

Prodi S1 Manajemen

ACHMAD FATHONI RODLI

MUHAMMAD EDDY ROSIDI

WULAN PURNAMASARI

NUNING NURNA DEWI

KASINO

REZKI AULIA PRAMUDITA

NIKMA YUCHA

RATNA EKASARI

DONNY ARIF

TEDDY PRIHANTONO

Prodi D3 Akuntansi

ALVIN GUNAWAN

SUNARTO

SITI MAHMUDAH

Prodi S1 Akuntansi

DARNO

DEWI AGUSTYA NINGRUM

SETIAWAN

EKO BUDI SETIAWAN

RIZKI BACHTIAR

VARID MARTAH

MITA OTHIK

Prodi Ilmu Hukum

M. ZAMRONI

BAMBANG PANJI GUNAWAN

RAHAYU SRI UTAMI